Lyrics : As-subhu bada min tala’ atihi

Lyrics : As-subhu bada min tala’ atihi

 Lyrics : As-subhu bada min tala’ atihi

Wal laylu daja min wafratihi

Hai noore sahar chehre se Tere

Aur shab ki rawnaq zulfon se


Kanz-ul-karamii mowl-an-ni’amii

Haad-il-umamii li sharii’ati hii

Naimat ka khazina hai Mawla, ganjina e rehmat hai Aaqa

Hadi hai tammam ummat ke, aur rehnuma hai shari’at ke


Sa’tish shajaru nataqal hajaru

Shaqqal qamaru bi ishaaratihi

Ungli ke ishaare ped chale, Hijaz se patthar bol uthe

Aur chand huwa hai do tukre angusht ke ek ishaare se


Jibrilu ata laylata asra’

Wa ’r-rabbu da‘a fi hadratihi

Jibril-i Amin paigham-i khuda, lekar aaye the shab-i asra'

Allah hane Arsh pe bulwiya, Kurbat ke sharaf unko baksha

শাহীন

আমি শাহীন । পেশায় একজন ব্যবসায়ী । পাশাপাশি অনলাইনে কাজ করতে পছন্দ করি। আশা করছি আমার শেয়ারকৃত তথ্য থেকে আপনারা উপকৃত হচ্ছেন আর তা হলেই আমার পরিশ্রম স্বার্থক।

إرسال تعليق (0)
أحدث أقدم

Ads

Ads